Adwokat

Adwokat to prawnik, który świadczy usługi pomocy prawnej. Polegają one przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pozwów, reprezentowaniu Klientów w postępowaniach sądowych. Organami nadzorującymi pracę adwokata są Izby Adwokackie oraz Naczelna Rada Adwokacka. Co jeszcze warto wiedzieć o tym zawodzie?

 

Jakie kwalifikacje zawodowe musi posiadać adwokat?

Aby zostać adwokatem należy ukończyć studia prawnicze, następnie odbyć aplikację adwokacką i zdać egzamin zawodowy. Nabór na aplikantów odbywa się raz w roku i polega na zdaniu egzaminu testowego. Taki egzamin składa się ze 150 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania dotyczą wszystkich gałęzi prawa. Szansę na aplikaturę mają osoby, które zdały egzamin najlepiej. Po zdaniu egzaminu należy znaleźć patrona (innego adwokata), który będzie dbał o dalszy rozwój kandydata. Sama aplikacja trwa 3 lata i jest odpłatna. Kończy się egzaminem adwokackim składających się z testu i czterech zadań. Ten tok postępowania dotyczy wszystkich osób ubiegających się o tytuł adwokata z wyjątkiem osób posiadających tytuł profesora lub doktora habilitowanego nauk prawnych.

 

W jakich sprawach może pomóc adwokat?

Kwestie związane z wykonywaniem zawodu adwokata reguluje Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.

Na mocy tej ustawy adwokat może prowadzić sprawy z zakresu:

 

  • prawa karnego – może występować jako obrońca oskarżonego lub jako pełnomocnik oskarżyciela;
  • prawa cywilnego – mieszczą się tutaj sprawy dotyczące spadków, prawa pracy, prawa własności, itd.;
  • prawa administracyjnego – adwokat udziela porad, wydaje opinie prawne, sporządza odwołania;
  • prawa rodzinnego – są to przede wszystkim sprawy rozwodowe, o alimenty, ustalenie ojcostwa.

 

Niezależnie od rodzaju prowadzonej sprawy każdego adwokata obowiązuje tajemnica adwokacka, która stanowi fundament tego zawodu.

 

Czym adwokat różni się od radcy prawnego?

W społeczeństwie panuje fałszywe przekonanie, że adwokat pomaga w sprawach karnych i cywilnych, a radca prawny we wszystkich sprawach związanych z prawem handlowym i gospodarczym. Nic bardziej mylnego. Jeżeli chodzi o uprawnienia tych grup zawodowych, to różnic praktycznie nie ma. Jedyna różnica polega na tym, że radca prawny może być zatrudniony w oparciu o umowę u pracę u konkretnego pracodawcy, a adwokat nie. Nic dziwnego, że coraz częściej mówi się o połączeniu tych dwóch zawodów w jeden.

 

Komu przysługuje adwokat z urzędu?

Jeżeli koszty usług adwokackich przewyższają możliwości finansowe osoby, która potrzebuje pomocy prawnej, to może ona ubiegać się o adwokata z urzędu. Jednak, aby otrzymać bezpłatną pomoc prawną, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim należy złożyć do sądu w którym toczy się postępowanie odpowiedni wniosek. Do dokumentu należy dołączyć oświadczenie o posiadanym majątku, dochodach i źródłach utrzymania. W takim wniosku można zawrzeć również imię i nazwisko konkretnego adwokata, którego pomocy oczekuje dana osoba.