Vademecum wiedzy o prawnikach

Zawód prawnika cieszy się w Polsce bardzo dużym uznaniem społecznym, a studia prawnicze uchodzą za jedne z najbardziej prestiżowych. Kim jednak są prawnicy? Jakie posiadają uprawnienia? Na jakie grupy ich dzielimy i co je wyróżnia?

 

Kim są prawnicy i czym się zajmują?

Mianem prawnika określa się osobę, która ukończyła studia prawnicze lub wykonuje zawód prawniczy. Każdy prawnik jest zatem osobą posiadającą wykształcenie prawnicze, którego zdobywanie trwa 5 lat. W trakcie studiów przyszły prawnik poznaje zagadnienia związane z logiką prawniczą, prawem karnym, cywilnym i etyką prawniczą. Po ukończeniu studiów prawnik może zakończyć swoją edukację. Ze zdobytym wykształceniem będzie mógł realizować się w wielu firmach, gdzie będzie miał okazję udzielać porad prawnych, sporządzać opinie i tworzyć treści umów. Wielu absolwentów studiów prawniczych wybiera inną drogę i decyduje się na odbycie aplikacji, która w przyszłości pozwoli im na wykonywanie zawodu prawniczego takiego jak adwokat, notariusz czy komornik. Obowiązki prawników różnią się w zależności od wykonywanego zawodu, dlatego decyzję o wyborze aplikacji należy podjąć świadomie. Niezależnie od rodzaju aplikacja prawnicza trwa ok. 3 lat. W tym czasie młody prawnik zdobywa pierwsze doświadczenia zawodowe. Aplikacja kończy się egzaminem. Po jego zdaniu można przynależeć do wybranej korporacji i wykonywać zawód prawniczy.

 

Jakie zawody prawnicze wyróżniamy?

Wyodrębnienie zawodów prawniczych nastąpiło już w starożytnym Rzymie. Obecnie w Polsce wyróżniamy kilkanaście zawodów prawniczych, do których zaliczamy:

 

 • sędziów;
 • prokuratorów;
 • adwokatów;
 • radców prawnych;
 • notariuszy;
 • komorników;
 • asesorów;
 • rzeczników patentowych;
 • referendarzy sądowych;
 • nadzorców sądowych;
 • euroadwokatów;
 • paralegalistów.

 

Wg danych statystycznych w Polsce jest ok. 30 tysięcy adwokatów i radców prawnych, a 26 sędziów przypada aż na 100 000 mieszkańców.