O kancelarii notarialnej

Notariusz Andrzej Gruszka

Notariusz Andrzej Gruszka jako osoba zaufania publicznego, po mianowaniu przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza, czuwa aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów kancelarii oraz osób, dla których czynność te mogą powodować skutki prawne. Pełnioną funkcją i posiadaną wiedzą notariusz Gruszka Andrzej gwarantuje poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z przepisami prawa.


Notariusz Andrzej Gruszka prowadzi Kancelarię Notarialną w mieście Tuszyn, w której odczytuje klientom tekst aktu notarialnego (umowy sprzedaży, protokoły, pełnomocnictwa, testamenty, ustanowienie służebności, ustanowienie hipoteki - kredyt) oraz dokonuje poświadczeń dokumentów i poświadczenia dziedziczenia, przy czym w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą Kancelarii w domu, szpitalu, firmie klienta, musi być to jednak uwarunkowane szczególnymi okolicznościami bądź wymagać tego charakter czynności.

 

notariusz

Papier i pieczęć

 

Poprzez kontakt telefoniczny z Kancelarią można uzyskać informację o wymaganych dokumentach, potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego - umowy sprzedaży (mieszkanie Tuszyn, dom, działka) ustalić termin spotkania w celu złożenia dokumentów i podpisania aktu notarialnego, poznać koszty u notariusza - wysokość opłat notarialnych, sądowych i należnych podatków.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

 

Jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniam zgodnie z prawem
i sumieniem, dochowując tajemnicy państwowej i zawodowej,
w postępowaniu swym kieruję się zasadami godności, honoru i uczciwości.

Zapoznaj się z naszą ofertą

Złożone męskie dłonie trzymające długopis

Czynności notarialne

Wszystkie dokumenty spisujemy w języku polskim. Zajmujemy się sporządzaniem aktów notarialnych i wypisów lub odpisów dokumentów.

Kancelaria

Kancelaria

Poznaj zasady działania naszej Kancelarii Notarialnej. W swojej codziennej pracy kierujemy się uczciwością i dbamy o interes klienta.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Należy dostarczyć do Kancelarii odpowiednie dokumenty, aby móc skorzystać z oferowanych przez nas czynności notarialnych.

Monety

Opłaty
notarialne

Opłaty notarialne naliczamy według stawek zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku.

Smartfon w męskich dłoniach

Kontakt

Skontaktuj się z nami, aby dowidzieć się więcej na temat proponowanych usług lub umówić się na wizytę w naszej Kancelarii Notarialnej.