Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Możliwość skorzystania z pomocy prawnej za darmo pojawiła się już kilka lat temu. Została ona uregulowana w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Rozwiązanie to skierowane jest przede wszystkim do najuboższych polaków, którzy bez tego nie byliby w stanie pozwolić sobie na profesjonalną pomoc prawnika, gdyż taka nie bez powodu uchodzi w Polsce za wyjątkowo kosztowną. Ustawa daje możliwość skorzystania z pomocy zarówno na sali sądowej, jak również z darmowego poradnictwa obywatelskiego, które ma się opierać w głównej mierze na doradzaniu w kwestiach związanych z zadłużeniami, sprawami mieszkaniowymi czy zabezpieczeniem społecznym. Pojawiła się również możliwość skorzystania z bezpłatnej mediacji.

 

Dla kogo dokładnie dostępna jest nieodpłatna pomoc prawna?

W rzeczonej ustawie w art.4 znajdujemy dokładną informację dotyczącą tego, dla kogo dostępna jest darmowa pomoc prawna. Możliwość taka udostępniona została obecnie, po nowelizacji dla każdej osoby fizycznej, która nie ma możliwości samodzielnego pokrycia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Istotne jest jednak, że nie ma konieczności udowadniania swojej złej kondycji finansowej. Aby być uprawnionym do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnika wystarczy, że złożymy stosowne oświadczenie, że nie jesteśmy w stanie samodzielnie pokryć kosztów z tym związanych. Dopuszcza się ponadto możliwość skorzystania z porad i pomocy prawnej za pomocą środków komunikowania się na odległość w przypadku osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową lub posiadających trudności komunikacyjne.

Z jakiego zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej możemy skorzystać?

Nie zostało dokładnie określone przez ustawodawcę w jakich sprawach osoba uprawniona może skorzystać z pomocy prawnej. Jednak jako wyjątek podaje się kwestie związane z działalnością gospodarczą, jej zakładaniem i prowadzeniem. Tak więc we wszelkich innych sprawach nie będzie z tym problemu. Zadaniem prawnika będzie wskazanie możliwości i najlepszych dróg postępowania w konkretnej sprawie.