Jakimi sprawami zajmuje się notariusz?

Zawód notariusza to jeden z zawodów zaufania publicznego. Co to znaczy? Notariusz zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych przepisów prawa, dochowywania tajemnicy zawodowej oraz wykonywania swoich obowiązków całkowicie bezstronny sposób. Najczęściej potrzebujemy jego pomocy w celu uzyskania poświadczenia notarialnego lub sporządzenia umowy, jednak zakres jego działalności jest znacznie szerszy. W jakich sytuacjach możemy zwrócić się do notariusza?

 

Czynności wykonywane przez notariusza

Większość zawieranych umów nie wymaga aktu notarialnego. Czasem jednak, jeżeli taka jest wola stron dokonujących czynności prawnej (np. sprzedającego i kupującego), możemy zdecydować się na spisanie umowy w kancelarii notarialnej, gdyż wtedy zyskuje pełną wiarygodność i moc prawną. Umowy, które wymagają aktu notarialnego są jasno określone w polskim prawie. Należą do nich wszystkie umowy kupna, sprzedaży lub darowizny nieruchomości np. działki, mieszkania, domu, garażu. Potwierdzenia notarialnego potrzebujemy także w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu. Częstym przypadkiem, kiedy udajemy się do notariusza, jest również spisywanie intercyzy, czyli małżeńskiej umowy majątkowej. Może ona przybierać, postać dokumentu wyłączającego, przywracającego, rozszerzającego lub też ograniczającego i określa dokładnie majątek, jakim dysponują małżonkowie. Notariusz to osoba, do której zwracamy się w sprawach spadkowych oraz w celu spisania testamentu oraz aktów dziedziczenia. Zajmuje się on także spisywaniem protokołów, oświadczeń oraz sporządzaniem wypisów, odpisów i wyciągów różnego rodzaju dokumentów. Notariusz pomoże nam w przypadku poświadczeń, np. autentyczności podpisu, zgodności kserokopii z oryginałem, treści strony internetowej lub wiadomości SMS, co jest szczególnie przydatne w sporach pracowniczych lub sprawach rozwodowych. Wizyty w kancelarii notarialnej wymaga także zawarcie umowy spółek: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki partnerskiej oraz założenie stowarzyszenia, czy fundacji. U notariusza można również przechować papiery wartościowe, dokumenty oraz pieniądze.