Jak przygotować się do wizyty w kancelarii notarialnej?

Notariusz jest to urzędnik z wykształceniem prawniczym, który specjalizuje się w wykonywaniu określonych czynności notarialnych, a dokładniej sporządzania aktów prawnych, takich jak np. umowy kupna-sprzedaży, darowizny, uwierzytelnienia i poświadczenia dokumentów, sporządzanie testamentów, przyjmowanie dokumentów do przechowania itd. Jest to zawód zaufania publicznego, a osoba wykonująca tę profesję jest powołana przez Ministra Sprawiedliwości.

Każda czynność wykonywana w kancelarii notarialnej wymaga aktywnego działania przede wszystkim notariusza, chociaż osoba udająca się na taką wizytę również powinna się odpowiednio przygotować. W tym artykule podpowiadamy, na czym to przygotowane polega.

 

O czym trzeba pamiętać przed pierwszą wizytą u notariusza?

W pierwszej kolejności należy oczywiście skontaktować się z notariuszem lub pracownikiem kancelarii, aby ustalić stosowny termin wizyty, a także nakreślić specyfikę sprawy, z jaką się zgłaszamy. To wtedy najczęściej otrzymujemy informację o tym, jaki rodzaj i ilość dokumentów będzie nam potrzebna. Często istnieje konieczność wcześniejszego przedłożenia oryginalnych dokumentów przed umówionym terminem dokonania czynności, aby notariusz miał czas na dokładną ich analizę i przygotowanie się do przeprowadzenia danej sprawy.

 

Dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego

W przypadku konieczności sporządzenia aktu notarialnego, co ma miejsce przy np. sprzedaży, zamianie, darowiźnie lub przeniesieniu własności nieruchomości niezbędne jest przygotowanie takich dokumentów jak m.in.:

  • dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
  • wypis z księgi wieczystej,
  • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego,
  • umowa przedwstępna zakupu nieruchomości,
  • zaświadczenie z banku o udzieleniu kredytu.

Oczywiście zakres, specyfika i ilość poszczególnych dokumentów może być różny w zależności od tego, jakiego rodzaju czynności notarialne będą przygotowywane. Warto jednak pamiętać, że podczas ustalania terminu wizyty notariusz zawsze szczegółowo informuje klienta, jakie dokumenty musi zgromadzić. Bez względu na rodzaj sprawy zawsze musisz mieć przy sobie dowód tożsamości.