Kancelaria Notarialna w Tuszynie

Oferta Kancelarii Notarialnej w Tuszynie, poza odczytywaniem treści aktów notarialnych w obecności klientów, składa się ze sporządzania tych dokumentów oraz wszelkich innych czynności notarialnych. Spisujemy protokoły i przyjmujemy na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe, a także zajmujemy się sporządzaniem poświadczeń, wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów oraz doręczaniem oświadczeń. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą Kancelarii Notarialnej i do skorzystania z naszych profesjonalnych usług.

 

Oferta

Złożone męskie dłonie trzymające długopis

Czynności notarialne

Wszystkie dokumenty spisujemy w języku polskim. Zajmujemy się sporządzaniem aktów notarialnych i wypisów lub odpisów dokumentów.

Kancelaria

Kancelaria

Poznaj zasady działania naszej Kancelarii Notarialnej. W swojej codziennej pracy kierujemy się uczciwością i dbamy o interes klienta.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Należy dostarczyć do Kancelarii odpowiednie dokumenty, aby móc skorzystać z oferowanych przez nas czynności notarialnych.

Monety

Opłaty
notarialne

Opłaty notarialne naliczamy według stawek zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku.

Smartfon w męskich dłoniach

Kontakt

Skontaktuj się z nami, aby dowidzieć się więcej na temat proponowanych usług lub umówić się na wizytę w naszej Kancelarii Notarialnej.

Jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniam zgodnie z prawem
i sumieniem, dochowując tajemnicy państwowej i zawodowej,
w postępowaniu swym kieruję się zasadami godności, honoru i uczciwości.

Notariusz Andrzej Gruszka

Notariusz Andrzej Gruszka prowadzi Kancelarię Notarialną w mieście Tuszyn, w której odczytuje klientom tekst aktu notarialnego (umowy sprzedaży, protokoły, pełnomocnictwa, testamenty, ustanowienie służebności, ustanowienie hipoteki - kredyt) oraz dokonuje poświadczeń dokumentów i poświadczenia dziedziczenia, przy czym w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość realizacji usług notarialnych poza siedzibą Kancelarii w domu, szpitalu, firmie klienta, musi być to jednak uwarunkowane szczególnymi okolicznościami bądź wymagać tego charakter czynności.

Poprzez kontakt telefoniczny z Kancelarią można uzyskać informację o wymaganych dokumentach, potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego - umowy sprzedaży (mieszkanie Tuszyn, dom, działka) ustalić termin spotkania w celu złożenia dokumentów i podpisania aktu notarialnego, poznać koszty u notariusza - wysokość opłat notarialnych, sądowych i należnych podatków.

Pieczęć